Avastusraja mängimiseks on vajalik internetiühendusega nutiseade (telefon või tahvelarvuti), millel on GPS-moodul sisse lülitatud. Samuti peab olema lubatud veebilehitsejal tuvastada mängija asukoht.

Mängu alustamiseks avage teile saadetud link teie postkastis. Klikates lingil algab ajalugemine teie mängu kohta. Sõltuvalt veebilehitseja ja nutiseadme seadetest võib rakendus küsida luba asukoha tuvastamiseks. Selleks, et Avastusrada oleks võimalik läbida, peab selle loa kindlasti andma.

Veebilehitsejas avaneb Raja läbimise vaade, kus kuvatakse looduskeskuse ja raja nimi ning kaart koos hetkeasukohaga (roheline marker) ja punktidega (punased markerid) ning ekraani allservas mängus läbitavate punktide nimekiri. Seal avanevad ka ülesanded ning toimub nendele vastamine. Rajapunkte ühendab läbimise järjekorras hall peenike joon. See ei näita marsruuti, mida mööda tuleb liikuda, vaid järjestust.

Rajapunkti jõudes tuleb selles sisaldub informatsioon hoolikalt läbi lugeda ning talitada vastavalt seal antud juhistele. Sõltuvalt raja seadetest näeb mängija küsimust alles teatud arv meetreid enne rajapunkti jõudmist. Juhul kui mängija on liiga kaugel, kuvatakse telle küsimuse asemel kirja "Raja punkt on liiga kaugel. Mine lähemale".

Iga punkti kohta kuvatakse teile:
 • vastuse staatus (hall tähistab läbimata punkti, punane valesti vastatud punkti ning roheline õigesti vastatud punkti)
 • punkti nime
 • teie hetkelist asukohta punktist (kuni 1000 meetrit ja sealt edasi kilomeetrites)


Rajapunkte on erinevat tüüpi:
 • Ühe õige vastusega küsimus
 • Mitme õige vastusega küsimus
 • Vabas vormis vastusega küsimus
 • Infopunkt
Seega kõikidel juhtudel ei ole vaja sisestada, kuid punktis antav info võib olla oluline mõne järgmise küsimuse vastamisel.

Peale seda kui küsimus on vastatud või info läbi loetud, tuleb vajutada nupul "Vasta".

Valikvastustega küsimuse korral saab mängija pärast küsimusele vastamist koheselt tagasisidet vastuste õigsuse kohta (valed vastused kuvatakse punasega, õiged rohelisega), kuid juba sisestatud vastust enam muuta ei saa.

Kui küsimused on vastatud ja tagasiside arusaadav, tuleb järgmisesse punkti edasiliikumiseks vajutada nuppu "Edasi". Küsimus võib olla püstitatud selliselt, et sellele ei pea kohe vastama vaid seda tuleb tehe hiljem. Sellisel juhul ei tohi vajutada nuppe "Vasta" ja "Edasi". Juba vastatud küsimusi hiljem enam uuesti ei näidata ning sisestatud vastuseid parandada või muuta ei saa. Seega tuleb nuppe "Vasta" ja "Edasi" vajutada ainult siis, kui ollakse enda vastuses täiesti kindel ning rajapunkti juures antud info seda nõuab.

Kui mingil põhjusel (aeg sai otsa, mõni erakordne sündmus vms) on vaja mäng lõpetada enne kõikidele küsimustele vastamist või rajapunktide läbimist, siis ekraani ülaservas paikneb nupp "Lõpeta mäng". Sellel vajutades lõpetab mängija enda jaoks mängu kuid üldises statistikas (raja läbimise keskmine aeg) see tulemus ei kajastu.

Mängu lõppedes kuvatakse teile info teie mängu kohta:
 • läbitud punktide arv kogu hulgast
 • mänguks kulunud aeg (minutilise täpsusega)
 • mängu hindamise võimalust 5-palli skaalal
 • tulemuse jagamise võimalust Twitteri, Facebooki või Google+ vahendusel
Kui rada on hinnatud ja tulemused soovi korral sotsiaalmeediasse jagatud, saab tagasi suunduda Avastusraja avalehele, et näiteks alustada mõnda uut, samas piirkonnas asuvat mängu.