Mängu alustades on võimalik valida mänguvorm. Valikuteks on:

  • Tiimitöö
  • Tunnikontroll
  • Näita teiste vastuseid
  • Kuldvillak
  • Mäng aja peale

Valides mänguvormi, kuvatakse kasutajale selgitus valitud mänguvormi kohta:

  • Tiimitöö - Igale küsimusele peab vastama korra. Korra juba vastatud küsimusele teised enam vastama ei pea kuid võib. Toetab meeskonnaliikmete omavahelist koostööd, kus tuleb arvestada liikmete erinevate pädevustega erinevates valdkondades. Tingliku meeskonna moodustavad ühele mängule registreerunud mängijad.
  • Tunnikontroll - Igale punktis olevale küsimusele määratakse punktide arv, mis omistatakse vastajale õige vastuse korral ja tulemus kuvatakse koondtabelis
  • Näita teiste vastuseid - Samas punktis näed eelmiseid, sama mängu ajal vastatud vastuseid. Sellest lähtuvalt pead ja saad oma vastuse kujundada (näiteks fotojaht)
  • Kuldvillak - Peab koguma kindla arvu punkte. Küsimused on erineva raskusega ja kaugusega, seejuures annavad stardipunktist kaugemal olevad küsimused rohkem punkte. Kõige lähemal asub küsimus annab 1 puntki, järgmine 2 jne
  • Mäng aja peale - Esimene mängija, kes punktis olevale küsimusele õigesti vastab, saab punkti. Teised mängijad seda punkti läbida ei saa. Vale vastuse korral jääb küsimus aktiivseks ülejäänud mängijatele. Võidab see, kellel läbitud kõige rohkem punkte ja seal õigeid vastuseid antud.