Õppevahend Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu, mida saab läbida igaüks - vaja on ainult nutiseadet ja pealehakkamist. 

Avastusrada suunab enda kasutajad vaatama maailma laiemalt, kui esmapilgul tundub. Igal rajal on oma tähendus, kuid kõiki neid seob ühtseks tervikuks hoolimine tuleviku jätkusuutlikkusest. Vaadates lähemalt oma kodukandi loodust või ajalugu, suunates pilku kosmosesse, uudistades loomi loomaaias, kivisid linnapargis või otsides kohta kuhu prügi visata, tuleb meil olla teadlik, et me oleme üks osa suurest tervikust ja iga meie tegu jätab jälje. Milline see just on, sellele kutsub kaasa mõtlema Avastusrada. 

Avastusraja sihtrühmaks on ühelt poolt keskkonnahariduse keskuste töötajad, kellel on võimalik enda keskuse ümbruskonnas luua erinevaid õpperadadel või huvipunktidel põhinevaid asukohapõhiseid mänge ning teisalt kõik keskuste külastajad, sõltumata nende vanusest, soost või haridustasemest. Avastusrada on võimalik kohandada sobivaks igale inimesele. 

Avasturaja abil saab luua mänguliste tegevustega interaktiivseid radu läbi kindlaks määratud punktide. Mängimine toimub nutiseadmetel, kasutaja asukohta jälgitakse GPS abil. Igasse rajapunkti saab ette näha mõne ülesande, lasta mängijatel uurida ümbrust või vastata küsimustele, kuid võib jagada ka lihtsalt infot. Ülesanne võib lisaks tekstilisele küsimusele sisaldada ka fotot või manusena videot, heli või animatsiooni. 

Õppevahendina on Avastusraja loomisel arvestatud erinevate üld- ja valdkonnapädevuste kujunemise toetamisega ning tuuakse õppe keskmesse läbivad teemad. Samuti sobitub Avastusrada kokku nii põhikoolis kui gümnaasiumis olulisel kohal oleva uurimusliku õppega. Läbi rajaülesannete disaini saab toetada õpilaste personaalsete võimete, sh loovuse, kommunikatsiooni- ja koostööoskuste arendamist, hoiakute ja väärtuste kujundamist loodusteaduste, tehnoloogia ja ühiskonna suhtes; riskide teadvustamist ja karjääriteadlikkuse kujundamist. Tähtis on silmas pidada, et uute radade loomisel tuleb alati lähtuda põhimõttest, et raja läbimine ei ole mitte võistlus omavahel, vaid selle edukuseks tuleb üksteist aidata - oluline ei ole mitte kiirus, vaid tegevuste läbimõeldus ning vaatlemisoskus rajal. 

Avastusrada ei ole lõppkasutajale mõeldud valmisprodukt vaid läbi lisanduvate uute radade arenev ja täienev küsimuste, ülesannete või infoga varustatud rajapunktide andmebaas, mis annab keskkonnahariduskeskuse töötajatale võimaluse luua enda eesmärkidest ja sihtgrupist lähtuvalt uusi radu. 

Kuna sisestatud rajad on avalikud, siis see tagab igale keskuse külastajale võimaluse leida endale meelepärane rada ning tehniliste vahendite olemasolul seda kasutada.