Üldine taust ja tutvustus

MIs on Avasturada?
Õppevahend Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu, mida saab läbida igaüks - v...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:37 PM
Eessõna - milleks üldse Avastusrada?
Õppevahend Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu, mida saab läbida igaüks - v...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:38 PM
Avastusraja seotus riiklike õppekavadega
Õppevahend Avastusrada toetab kõikide riiklike õppekavade lõimingut teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega. Õppides mõistma looduse kui süsteemi fun...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:39 PM
Avastusraja kasutamine
Rakendus koosneb kahest kasutajaliidesest, nn. töölaua versioon on mõeldud raja või mängu koostajale, kes koostab selle abil raja, märgib punktid ning seob ...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:40 PM
Avasturaja sihtrühm ja mõju
Õppevahendi sihtrühmaks on ühelt poolt keskkonnahariduse keskuste töötajad, kellel on võimalik ümbruskonnas luua erinevaid õpperadadel või huvipunktidel koos...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:41 PM
Õppevahendi Avastusrada tutvustus
Loodud õppevahend Avastusrada on veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua erinevaid mänguliste tegevustega radu ehk interaktiivseid juhitud jal...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:04 PM
Õppevahendi Avastusrada tutvustus
Loodud õppevahend Avastusrada on veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua erinevaid mänguliste tegevustega radu ehk interaktiivseid juhitud jal...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:04 PM