• Puu/torni/maja kõrguse määramine erinevate meetoditega (silma järgi hindamine, telefonirakenduse abil, nn karjapoisimeetod jne). Erinevate meetodite täpsuse võrdlemine.
 • Vahemaade mõõtmine (sammudega, telefonirakenduse kaardi abil, mõõdulindiga). Valgustugevuse mõõtmine erinevates metsatüüpides. Alusmetsa üldine kirjeldamine ning seostamine mõõtmistulemustega.
 • Müra mõõtmine erinates oludes (maantee, linnulaul jne – sõltub aastajast ja asukohast). Mürareostus ja selle levik. Milline lind laulab kõige valjemalt? Tööstusliku mürataseme mõõtmine ning võrdlemine lubatud normidega.
 • Puu ümbermõõdu / rinnaspinna mõõtmine (telefonirakenduse, mõõdulindi, käte abil) Nõlvakallete ja -kõrguse mõõtmine (mõõdulati ja ripploodi abil, telefonirakenduse abil) Objektide (veekogu, põld vms) ümbermõõdu, läbimõõdu, pindala määramine erinevate meetoditega.
 • Ilmakaarte määramine (telefonirakendus, märgid looduses, kaart ja kompass). Kellaaja määramine kompassi abil.
 • Pilvede määramine (kõrge/madalal, kiud/rünk).
 • Valgustugevuse sõltuvus pilvkatte tihedusest (ainult vastavate ilmastikuolude korral). Ulukite jälgede järgi liigi määramine.
 • Kasvukohatüüpide ja taimeliikide määramine (sõltuvalt kasvukohast ja aastaajast) ja kirjeldamine (jäädvustamine pildistades, mõõtmine)
 • Seeneliikidega tutvumine.
 • Lindude vaatlemine ja liikide määramine.
 • Kahepaiksete liikide määramine väliste tunnuste ja häälitsuste järgi.
 • Luubi rakenduse kasutamine pisemate objektide uurimiseks.
 • Geoloogilise ehituse määramine enda asukohas. Erinevate maavarade leidumine ja sügavus. Kui sügava augu peab kaevama, et ühte või teist maavara kätte saada? Erinevate mõõtühikute teisendamisega seotud ülesanded. Näiteks peab teisendama koguseid vanadesse ühikutes. Erinevate mõõtesüsteemide tutvustamine.
 • Taevakehade tundmaõppimine reaalajas nutiseadme abil – tähed, tähtkujud, planeedid. Päikesesüsteemi planeetide ja kaaslaste tundmaõppimine.
 • Eesti kohta käivate statistiliste andmete kasutamine ja analüüsimine.
 • Asukohapõhiselt erinevate piirangute ja keeldudega tutvumine (kalapüügipiirangud, liikumispiirangud, kaitsealused objektid).
 • Omavalitsuse teavitamine keskkonna või heakorra probleemidest asukohapõhiselt. Mulla määramine värvi ja koostise järgi.