Radade haldamine

Uue raja loomine
Uue raja koostamiseks logi keskkonda ning vali "Loo uus rada". Seejärel avaneb uus lehekülg, kuhu tuleb lisada loodava raja kohta käivad andmed. ...
Tue, 4 Sep, 2018 at 1:58 PM
Radade sorteerimine
Radade nimekirja vaates on võimalik radasid sorteerida järgmiste parameetrite järgi (ka kombineeritult): ainult minu kaardid (kuvatakse konkreetse sisselo...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:00 PM
Raja dubleerimine
Juhul kui haldaja leiab, et on loodud rada (kas tema enda või mõne teise halduri poolt), mille rajapunktide ülesanded või rada tervikuna on talle sobivad, ...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:00 PM
Valmis radade haldamine
Klõpsates halduskeskkonna avalehel nuppu „Vali rada“ avaneb kasutajale uus lehekülg kõikide keskkonda sisestatud radade nimekirjaga. Haldur saab muuta saab ...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:01 PM
Näiteid võimalikest ülesannetest kombineerituna nutiseadme rakendustega
Puu/torni/maja kõrguse määramine erinevate meetoditega (silma järgi hindamine, telefonirakenduse abil, nn karjapoisimeetod jne). Erinevate meetodite täps...
Tue, 4 Sep, 2018 at 2:01 PM