Loodud õppevahend Avastusrada on veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua erinevaid mänguliste tegevustega radu ehk interaktiivseid juhitud jalutuskäike läbi kindlaks määratud punktide ja nendes ette nähtud tegevuste. Avastusrajad asuvad keskses serveris ja neid on võimalik vaadelda ja koostada interneti vahendusel (näiteks tunni osana), kuid nende rakendamine toimub looduses. Õppevahend võimaldab kombineerida uusimaid tehnoloogilisi lahendusi õuesõppe, elamus- ja avastusõppe meetodiga, olles õppijatele huvitav nii oma tehnilise lahenduse, kui selle rakendatavuse poolest looduses. 

Avastusraja eesmärk on panna mängijad kaasa mõtlema jätkusuutliku arenguga seotud teemadel, juhtida nende tähelepanu meid ümbritsevale loodusele ning pakkuda võimalust liikuda huvitavates paikades. Avastusrada võimaldab avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid, seda läbi piirkonnaga seotud kultuuriliste-, looduse- ja ajalooliste vaatamisväärsuste tutvustamise. 

Eesmärgi saavutamiseks läbivad mängijad mobiilse seadme (nutitelefon, nuhvel, tahvel) peal kuvatava raja ning sellel leiduvad punktid. Avastusrada jälgib kasutajate teekonda GPS abil ning kuvab mängijatele rajal paiknevate punktide asukohad võrreldes kasutaja enda positsiooniga. Punkti jõudes esitatakse kasutajatele selle punktiga seotud virtuaalne infotahvel, teeviit või ülesanne. Ülesanne võib lisaks tekstilisele küsimusele sisaldada ka fotot või viite kaudu viia heli, animatsiooni või lühivideo juurde (nt YouTube või mõne muu videokeskkonna vahendusel). Mängu vahendusel jagatav informatsioon kirjeldab nii piirkonna mitmekesisust kui ka inimtegevuse mõjul toimunud muutusi lõimides seeläbi keskkonnahariduse ning majanduslikud ja sotsiaalsed suhted. 

Mängu mängimiseks kasutataval seadmel peab olema andmesideühendus ning tänapäevastele standarditele vastav veebilehitseja. Valminud rakendus toimib mobiilsetel seadmetel operatsioonissüsteemidega alates iOS 7, Android 4 ja Windows Mobile 8 ning nimetatud operatsioonisüsteemidele vaikimisi paigaldaldatud veebilehitsejatega. Kasutaja seadmesse kasutamise käigus programmi ei paigaldata ning kogu tegevus käib ainult läbi veebilehitseja liidese. Haldusliides toimimine on tagatud nn. töölaua-arvutitel veebilehitsejatega alates Safari 7, Chrome 30, Firefox 28 ja Internet Explorer 11.